CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG FOTEK

Giá bán :
Liên hệ
Số lượng
Tình trạng:
Còn hàng
LIÊN HỆ
Chia sẻ:
  • Mã SP
    1971
  • Thương Hiệu
  • Hãng sản xuất
    FOTEK
  • Bảo hành
    12 Tháng
BẠN CẦN HỖ TRỢ?

Chat với chúng tôi:

skypengananhphat  zalongananhphat

Tư vấn - Hỗ trợ : (7h45 - 17h)

(+84) 2513 857 563

Email: Sales@ngananhphat.com

CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG FOTEK

Flow Sensor

Công ty Ngân Anh Phát chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chính hãng về cảm biến lưu lượng từ nhà sản xuất Fotek xuất xứ Taiwan tại thị trường Việt Nam

+ Độ chính xác tối thiểu ± 1,0% của F.S.
+ Tốc độ xung (chỉ số - K) được thiết lập trên bảng
+ Đơn vị tính tổng khối lưu lượng được tùy chọn là: (Lít / Gallon / Kilo-lít)
+ Đơn vị của xung được tùy chọn là : (LPP / GPP / KLPP)
+ Tình trạng giới hạn lưu lượng đầu ra là ( NO / NC ) được thay đổi

Model:

KTM-15-RS-PP-M12
KTM-15-RS-PF-M12
KTM-15-RS-PVC-M12
KTM-15-RS-ST-M12
KTM-15-A-PP-M12
KTM-15-A-PF-M12
KTM-15-A-PVC-M12
KTM-15-A-ST-M12
KTM-15-V-PP-M12
KTM-15-V-PF-M12
KTM-15-V-PVC-M12
KTM-15-V-ST-M12
KTM-15-P-PP-M12
KTM-15-P-PF-M12
KTM-15-P-PVC-M12
KTM-15-P-ST-M12
KTM-20-RS-PP-M12
KTM-20-RS-PF-M12
KTM-20-RS-PVC-M12
KTM-20-RS-ST-M12
KTM-20-A-PP-M12
KTM-20-A-PF-M12
KTM-20-A-PVC-M12
KTM-20-A-ST-M12
KTM-20-V-PP-M12
KTM-20-V-PF-M12
KTM-20-V-PVC-M12
KTM-20-V-ST-M12
KTM-20-P-PP-M12
KTM-20-P-PF-M12
KTM-20-P-PVC-M12
KTM-20-P-ST-M12
KTM-25-RS-PP-M12
KTM-25-RS-PF-M12
KTM-25-RS-PVC-M12
KTM-25-RS-ST-M12
KTM-25-A-PP-M12
KTM-25-A-PF-M12
KTM-25-A-PVC-M12
KTM-25-A-ST-M12
KTM-25-V-PP-M12
KTM-25-V-PF-M12
KTM-25-V-PVC-M12
KTM-25-V-ST-M12
KTM-25-P-PP-M12
KTM-25-P-PF-M12
KTM-25-P-PVC-M12
KTM-25-P-ST-M12
KTM-40-RS-PP-M12
KTM-40-RS-PF-M12
KTM-40-RS-PVC-M12
KTM-40-RS-ST-M12
KTM-40-A-PP-M12
KTM-40-A-PF-M12
KTM-40-A-PVC-M12
KTM-40-A-ST-M12
KTM-40-V-PP-M12
KTM-40-V-PF-M12
KTM-40-V-PVC-M12
KTM-40-V-ST-M12
KTM-40-P-PP-M12
KTM-40-P-PF-M12
KTM-40-P-PVC-M12
KTM-40-P-ST-M12
KTM-50-RS-PP-M12
KTM-50-RS-PF-M12
KTM-50-RS-PVC-M12
KTM-50-RS-ST-M12
KTM-50-A-PP-M12
KTM-50-A-PF-M12
KTM-50-A-PVC-M12
KTM-50-A-ST-M12
KTM-50-V-PP-M12
KTM-50-V-PF-M12
KTM-50-V-PVC-M12
KTM-50-V-ST-M12
KTM-50-P-PP-M12
KTM-50-P-PF-M12
KTM-50-P-PVC-M12
KTM-50-P-ST-M12

KTP-15-RS-PP-M12
KTP-15-RS-PF-M12
KTP-15-RS-PVC-M12
KTP-15-RS-ST-M12
KTP-15-A-PP-M12
KTP-15-A-PF-M12
KTP-15-A-PVC-M12
KTP-15-A-ST-M12
KTP-15-V-PP-M12
KTP-15-V-PF-M12
KTP-15-V-PVC-M12
KTP-15-V-ST-M12
KTP-15-P-PP-M12
KTP-15-P-PF-M12
KTP-15-P-PVC-M12
KTP-15-P-ST-M12
KTP-20-RS-PP-M12
KTP-20-RS-PF-M12
KTP-20-RS-PVC-M12
KTP-20-RS-ST-M12
KTP-20-A-PP-M12
KTP-20-A-PF-M12
KTP-20-A-PVC-M12
KTP-20-A-ST-M12
KTP-20-V-PP-M12
KTP-20-V-PF-M12
KTP-20-V-PVC-M12
KTP-20-V-ST-M12
KTP-20-P-PP-M12
KTP-20-P-PF-M12
KTP-20-P-PVC-M12
KTP-20-P-ST-M12
KTP-25-RS-PP-M12
KTP-25-RS-PF-M12
KTP-25-RS-PVC-M12
KTP-25-RS-ST-M12
KTP-25-A-PP-M12
KTP-25-A-PF-M12
KTP-25-A-PVC-M12
KTP-25-A-ST-M12
KTP-25-V-PP-M12
KTP-25-V-PF-M12
KTP-25-V-PVC-M12
KTP-25-V-ST-M12
KTP-25-P-PP-M12
KTP-25-P-PF-M12
KTP-25-P-PVC-M12
KTP-25-P-ST-M12
KTP-40-RS-PP-M12
KTP-40-RS-PF-M12
KTP-40-RS-PVC-M12
KTP-40-RS-ST-M12
KTP-40-A-PP-M12
KTP-40-A-PF-M12
KTP-40-A-PVC-M12
KTP-40-A-ST-M12
KTP-40-V-PP-M12
KTP-40-V-PF-M12
KTP-40-V-PVC-M12
KTP-40-V-ST-M12
KTP-40-P-PP-M12
KTP-40-P-PF-M12
KTP-40-P-PVC-M12
KTP-40-P-ST-M12
KTP-50-RS-PP-M12
KTP-50-RS-PF-M12
KTP-50-RS-PVC-M12
KTP-50-RS-ST-M12
KTP-50-A-PP-M12
KTP-50-A-PF-M12
KTP-50-A-PVC-M12
KTP-50-A-ST-M12
KTP-50-V-PP-M12
KTP-50-V-PF-M12
KTP-50-V-PVC-M12
KTP-50-V-ST-M12
KTP-50-P-PP-M12
KTP-50-P-PF-M12
KTP-50-P-PVC-M12
KTP-50-P-ST-M12

KTS-15-RS-PP-M12
KTS-15-RS-PF-M12
KTS-15-RS-PVC-M12
KTS-15-RS-ST-M12
KTS-15-A-PP-M12
KTS-15-A-PF-M12
KTS-15-A-PVC-M12
KTS-15-A-ST-M12
KTS-15-V-PP-M12
KTS-15-V-PF-M12
KTS-15-V-PVC-M12
KTS-15-V-ST-M12
KTS-15-P-PP-M12
KTS-15-P-PF-M12
KTS-15-P-PVC-M12
KTS-15-P-ST-M12
KTS-20-RS-PP-M12
KTS-20-RS-PF-M12
KTS-20-RS-PVC-M12
KTS-20-RS-ST-M12
KTS-20-A-PP-M12
KTS-20-A-PF-M12
KTS-20-A-PVC-M12
KTS-20-A-ST-M12
KTS-20-V-PP-M12
KTS-20-V-PF-M12
KTS-20-V-PVC-M12
KTS-20-V-ST-M12
KTS-20-P-PP-M12
KTS-20-P-PF-M12
KTS-20-P-PVC-M12
KTS-20-P-ST-M12
KTS-25-RS-PP-M12
KTS-25-RS-PF-M12
KTS-25-RS-PVC-M12
KTS-25-RS-ST-M12
KTS-25-A-PP-M12
KTS-25-A-PF-M12
KTS-25-A-PVC-M12
KTS-25-A-ST-M12
KTS-25-V-PP-M12
KTS-25-V-PF-M12
KTS-25-V-PVC-M12
KTS-25-V-ST-M12
KTS-25-P-PP-M12
KTS-25-P-PF-M12
KTS-25-P-PVC-M12
KTS-25-P-ST-M12
KTS-40-RS-PP-M12
KTS-40-RS-PF-M12
KTS-40-RS-PVC-M12
KTS-40-RS-ST-M12
KTS-40-A-PP-M12
KTS-40-A-PF-M12
KTS-40-A-PVC-M12
KTS-40-A-ST-M12
KTS-40-V-PP-M12
KTS-40-V-PF-M12
KTS-40-V-PVC-M12
KTS-40-V-ST-M12
KTS-40-P-PP-M12
KTS-40-P-PF-M12
KTS-40-P-PVC-M12
KTS-40-P-ST-M12
KTS-50-RS-PP-M12
KTS-50-RS-PF-M12
KTS-50-RS-PVC-M12
KTS-50-RS-ST-M12
KTS-50-A-PP-M12
KTS-50-A-PF-M12
KTS-50-A-PVC-M12
KTS-50-A-ST-M12
KTS-50-V-PP-M12
KTS-50-V-PF-M12
KTS-50-V-PVC-M12
KTS-50-V-ST-M12
KTS-50-P-PP-M12
KTS-50-P-PF-M12
KTS-50-P-PVC-M12
KTS-50-P-ST-M12

KTW-15-RS-PP-M12
KTW-15-RS-PF-M12
KTW-15-RS-PVC-M12
KTW-15-RS-ST-M12
KTW-15-A-PP-M12
KTW-15-A-PF-M12
KTW-15-A-PVC-M12
KTW-15-A-ST-M12
KTW-15-V-PP-M12
KTW-15-V-PF-M12
KTW-15-V-PVC-M12
KTW-15-V-ST-M12
KTW-15-P-PP-M12
KTW-15-P-PF-M12
KTW-15-P-PVC-M12
KTW-15-P-ST-M12
KTW-20-RS-PP-M12
KTW-20-RS-PF-M12
KTW-20-RS-PVC-M12
KTW-20-RS-ST-M12
KTW-20-A-PP-M12
KTW-20-A-PF-M12
KTW-20-A-PVC-M12
KTW-20-A-ST-M12
KTW-20-V-PP-M12
KTW-20-V-PF-M12
KTW-20-V-PVC-M12
KTW-20-V-ST-M12
KTW-20-P-PP-M12
KTW-20-P-PF-M12
KTW-20-P-PVC-M12
KTW-20-P-ST-M12
KTW-25-RS-PP-M12
KTW-25-RS-PF-M12
KTW-25-RS-PVC-M12
KTW-25-RS-ST-M12
KTW-25-A-PP-M12
KTW-25-A-PF-M12
KTW-25-A-PVC-M12
KTW-25-A-ST-M12
KTW-25-V-PP-M12
KTW-25-V-PF-M12
KTW-25-V-PVC-M12
KTW-25-V-ST-M12
KTW-25-P-PP-M12
KTW-25-P-PF-M12
KTW-25-P-PVC-M12
KTW-25-P-ST-M12
KTW-40-RS-PP-M12
KTW-40-RS-PF-M12
KTW-40-RS-PVC-M12
KTW-40-RS-ST-M12
KTW-40-A-PP-M12
KTW-40-A-PF-M12
KTW-40-A-PVC-M12
KTW-40-A-ST-M12
KTW-40-V-PP-M12
KTW-40-V-PF-M12
KTW-40-V-PVC-M12
KTW-40-V-ST-M12
KTW-40-P-PP-M12
KTW-40-P-PF-M12
KTW-40-P-PVC-M12
KTW-40-P-ST-M12
KTW-50-RS-PP-M12
KTW-50-RS-PF-M12
KTW-50-RS-PVC-M12
KTW-50-RS-ST-M12
KTW-50-A-PP-M12
KTW-50-A-PF-M12
KTW-50-A-PVC-M12
KTW-50-A-ST-M12
KTW-50-V-PP-M12
KTW-50-V-PF-M12
KTW-50-V-PVC-M12
KTW-50-V-ST-M12
KTW-50-P-PP-M12
KTW-50-P-PF-M12
KTW-50-P-PVC-M12
KTW-50-P-ST-M12

Thông số kỹ thuật cảm biến lưu lượng KT series: