CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG FOTEK

CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG FOTEK

 • Mã số
  1971
 • Thương hiệu
  FOTEK
 • Bảo hành
  12 Tháng
 • Hãng sản xuất
  FOTEK
 • Số lượng
 • Nếu bạn có thắc mắc hay biết thêm nhiều sản phẩm khác, vui lòng liên hệ (+84) 02513 857 563

Đánh giá:
 • Giá
  Liên hệ
 • VAT
  chưa bao gồm
 • Thông tin sản phẩm

  CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG FOTEK

  Flow Sensor

  Công ty Ngân Anh Phát chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chính hãng về cảm biến lưu lượng từ nhà sản xuất Fotek xuất xứ Taiwan tại thị trường Việt Nam

  + Độ chính xác tối thiểu ± 1,0% của F.S.
  + Tốc độ xung (chỉ số - K) được thiết lập trên bảng
  + Đơn vị tính tổng khối lưu lượng được tùy chọn là: (Lít / Gallon / Kilo-lít)
  + Đơn vị của xung được tùy chọn là : (LPP / GPP / KLPP)
  + Tình trạng giới hạn lưu lượng đầu ra là ( NO / NC ) được thay đổi

  Model:

  KTM-15-RS-PP-M12
  KTM-15-RS-PF-M12
  KTM-15-RS-PVC-M12
  KTM-15-RS-ST-M12
  KTM-15-A-PP-M12
  KTM-15-A-PF-M12
  KTM-15-A-PVC-M12
  KTM-15-A-ST-M12
  KTM-15-V-PP-M12
  KTM-15-V-PF-M12
  KTM-15-V-PVC-M12
  KTM-15-V-ST-M12
  KTM-15-P-PP-M12
  KTM-15-P-PF-M12
  KTM-15-P-PVC-M12
  KTM-15-P-ST-M12
  KTM-20-RS-PP-M12
  KTM-20-RS-PF-M12
  KTM-20-RS-PVC-M12
  KTM-20-RS-ST-M12
  KTM-20-A-PP-M12
  KTM-20-A-PF-M12
  KTM-20-A-PVC-M12
  KTM-20-A-ST-M12
  KTM-20-V-PP-M12
  KTM-20-V-PF-M12
  KTM-20-V-PVC-M12
  KTM-20-V-ST-M12
  KTM-20-P-PP-M12
  KTM-20-P-PF-M12
  KTM-20-P-PVC-M12
  KTM-20-P-ST-M12
  KTM-25-RS-PP-M12
  KTM-25-RS-PF-M12
  KTM-25-RS-PVC-M12
  KTM-25-RS-ST-M12
  KTM-25-A-PP-M12
  KTM-25-A-PF-M12
  KTM-25-A-PVC-M12
  KTM-25-A-ST-M12
  KTM-25-V-PP-M12
  KTM-25-V-PF-M12
  KTM-25-V-PVC-M12
  KTM-25-V-ST-M12
  KTM-25-P-PP-M12
  KTM-25-P-PF-M12
  KTM-25-P-PVC-M12
  KTM-25-P-ST-M12
  KTM-40-RS-PP-M12
  KTM-40-RS-PF-M12
  KTM-40-RS-PVC-M12
  KTM-40-RS-ST-M12
  KTM-40-A-PP-M12
  KTM-40-A-PF-M12
  KTM-40-A-PVC-M12
  KTM-40-A-ST-M12
  KTM-40-V-PP-M12
  KTM-40-V-PF-M12
  KTM-40-V-PVC-M12
  KTM-40-V-ST-M12
  KTM-40-P-PP-M12
  KTM-40-P-PF-M12
  KTM-40-P-PVC-M12
  KTM-40-P-ST-M12
  KTM-50-RS-PP-M12
  KTM-50-RS-PF-M12
  KTM-50-RS-PVC-M12
  KTM-50-RS-ST-M12
  KTM-50-A-PP-M12
  KTM-50-A-PF-M12
  KTM-50-A-PVC-M12
  KTM-50-A-ST-M12
  KTM-50-V-PP-M12
  KTM-50-V-PF-M12
  KTM-50-V-PVC-M12
  KTM-50-V-ST-M12
  KTM-50-P-PP-M12
  KTM-50-P-PF-M12
  KTM-50-P-PVC-M12
  KTM-50-P-ST-M12

  KTP-15-RS-PP-M12
  KTP-15-RS-PF-M12
  KTP-15-RS-PVC-M12
  KTP-15-RS-ST-M12
  KTP-15-A-PP-M12
  KTP-15-A-PF-M12
  KTP-15-A-PVC-M12
  KTP-15-A-ST-M12
  KTP-15-V-PP-M12
  KTP-15-V-PF-M12
  KTP-15-V-PVC-M12
  KTP-15-V-ST-M12
  KTP-15-P-PP-M12
  KTP-15-P-PF-M12
  KTP-15-P-PVC-M12
  KTP-15-P-ST-M12
  KTP-20-RS-PP-M12
  KTP-20-RS-PF-M12
  KTP-20-RS-PVC-M12
  KTP-20-RS-ST-M12
  KTP-20-A-PP-M12
  KTP-20-A-PF-M12
  KTP-20-A-PVC-M12
  KTP-20-A-ST-M12
  KTP-20-V-PP-M12
  KTP-20-V-PF-M12
  KTP-20-V-PVC-M12
  KTP-20-V-ST-M12
  KTP-20-P-PP-M12
  KTP-20-P-PF-M12
  KTP-20-P-PVC-M12
  KTP-20-P-ST-M12
  KTP-25-RS-PP-M12
  KTP-25-RS-PF-M12
  KTP-25-RS-PVC-M12
  KTP-25-RS-ST-M12
  KTP-25-A-PP-M12
  KTP-25-A-PF-M12
  KTP-25-A-PVC-M12
  KTP-25-A-ST-M12
  KTP-25-V-PP-M12
  KTP-25-V-PF-M12
  KTP-25-V-PVC-M12
  KTP-25-V-ST-M12
  KTP-25-P-PP-M12
  KTP-25-P-PF-M12
  KTP-25-P-PVC-M12
  KTP-25-P-ST-M12
  KTP-40-RS-PP-M12
  KTP-40-RS-PF-M12
  KTP-40-RS-PVC-M12
  KTP-40-RS-ST-M12
  KTP-40-A-PP-M12
  KTP-40-A-PF-M12
  KTP-40-A-PVC-M12
  KTP-40-A-ST-M12
  KTP-40-V-PP-M12
  KTP-40-V-PF-M12
  KTP-40-V-PVC-M12
  KTP-40-V-ST-M12
  KTP-40-P-PP-M12
  KTP-40-P-PF-M12
  KTP-40-P-PVC-M12
  KTP-40-P-ST-M12
  KTP-50-RS-PP-M12
  KTP-50-RS-PF-M12
  KTP-50-RS-PVC-M12
  KTP-50-RS-ST-M12
  KTP-50-A-PP-M12
  KTP-50-A-PF-M12
  KTP-50-A-PVC-M12
  KTP-50-A-ST-M12
  KTP-50-V-PP-M12
  KTP-50-V-PF-M12
  KTP-50-V-PVC-M12
  KTP-50-V-ST-M12
  KTP-50-P-PP-M12
  KTP-50-P-PF-M12
  KTP-50-P-PVC-M12
  KTP-50-P-ST-M12

  KTS-15-RS-PP-M12
  KTS-15-RS-PF-M12
  KTS-15-RS-PVC-M12
  KTS-15-RS-ST-M12
  KTS-15-A-PP-M12
  KTS-15-A-PF-M12
  KTS-15-A-PVC-M12
  KTS-15-A-ST-M12
  KTS-15-V-PP-M12
  KTS-15-V-PF-M12
  KTS-15-V-PVC-M12
  KTS-15-V-ST-M12
  KTS-15-P-PP-M12
  KTS-15-P-PF-M12
  KTS-15-P-PVC-M12
  KTS-15-P-ST-M12
  KTS-20-RS-PP-M12
  KTS-20-RS-PF-M12
  KTS-20-RS-PVC-M12
  KTS-20-RS-ST-M12
  KTS-20-A-PP-M12
  KTS-20-A-PF-M12
  KTS-20-A-PVC-M12
  KTS-20-A-ST-M12
  KTS-20-V-PP-M12
  KTS-20-V-PF-M12
  KTS-20-V-PVC-M12
  KTS-20-V-ST-M12
  KTS-20-P-PP-M12
  KTS-20-P-PF-M12
  KTS-20-P-PVC-M12
  KTS-20-P-ST-M12
  KTS-25-RS-PP-M12
  KTS-25-RS-PF-M12
  KTS-25-RS-PVC-M12
  KTS-25-RS-ST-M12
  KTS-25-A-PP-M12
  KTS-25-A-PF-M12
  KTS-25-A-PVC-M12
  KTS-25-A-ST-M12
  KTS-25-V-PP-M12
  KTS-25-V-PF-M12
  KTS-25-V-PVC-M12
  KTS-25-V-ST-M12
  KTS-25-P-PP-M12
  KTS-25-P-PF-M12
  KTS-25-P-PVC-M12
  KTS-25-P-ST-M12
  KTS-40-RS-PP-M12
  KTS-40-RS-PF-M12
  KTS-40-RS-PVC-M12
  KTS-40-RS-ST-M12
  KTS-40-A-PP-M12
  KTS-40-A-PF-M12
  KTS-40-A-PVC-M12
  KTS-40-A-ST-M12
  KTS-40-V-PP-M12
  KTS-40-V-PF-M12
  KTS-40-V-PVC-M12
  KTS-40-V-ST-M12
  KTS-40-P-PP-M12
  KTS-40-P-PF-M12
  KTS-40-P-PVC-M12
  KTS-40-P-ST-M12
  KTS-50-RS-PP-M12
  KTS-50-RS-PF-M12
  KTS-50-RS-PVC-M12
  KTS-50-RS-ST-M12
  KTS-50-A-PP-M12
  KTS-50-A-PF-M12
  KTS-50-A-PVC-M12
  KTS-50-A-ST-M12
  KTS-50-V-PP-M12
  KTS-50-V-PF-M12
  KTS-50-V-PVC-M12
  KTS-50-V-ST-M12
  KTS-50-P-PP-M12
  KTS-50-P-PF-M12
  KTS-50-P-PVC-M12
  KTS-50-P-ST-M12

  KTW-15-RS-PP-M12
  KTW-15-RS-PF-M12
  KTW-15-RS-PVC-M12
  KTW-15-RS-ST-M12
  KTW-15-A-PP-M12
  KTW-15-A-PF-M12
  KTW-15-A-PVC-M12
  KTW-15-A-ST-M12
  KTW-15-V-PP-M12
  KTW-15-V-PF-M12
  KTW-15-V-PVC-M12
  KTW-15-V-ST-M12
  KTW-15-P-PP-M12
  KTW-15-P-PF-M12
  KTW-15-P-PVC-M12
  KTW-15-P-ST-M12
  KTW-20-RS-PP-M12
  KTW-20-RS-PF-M12
  KTW-20-RS-PVC-M12
  KTW-20-RS-ST-M12
  KTW-20-A-PP-M12
  KTW-20-A-PF-M12
  KTW-20-A-PVC-M12
  KTW-20-A-ST-M12
  KTW-20-V-PP-M12
  KTW-20-V-PF-M12
  KTW-20-V-PVC-M12
  KTW-20-V-ST-M12
  KTW-20-P-PP-M12
  KTW-20-P-PF-M12
  KTW-20-P-PVC-M12
  KTW-20-P-ST-M12
  KTW-25-RS-PP-M12
  KTW-25-RS-PF-M12
  KTW-25-RS-PVC-M12
  KTW-25-RS-ST-M12
  KTW-25-A-PP-M12
  KTW-25-A-PF-M12
  KTW-25-A-PVC-M12
  KTW-25-A-ST-M12
  KTW-25-V-PP-M12
  KTW-25-V-PF-M12
  KTW-25-V-PVC-M12
  KTW-25-V-ST-M12
  KTW-25-P-PP-M12
  KTW-25-P-PF-M12
  KTW-25-P-PVC-M12
  KTW-25-P-ST-M12
  KTW-40-RS-PP-M12
  KTW-40-RS-PF-M12
  KTW-40-RS-PVC-M12
  KTW-40-RS-ST-M12
  KTW-40-A-PP-M12
  KTW-40-A-PF-M12
  KTW-40-A-PVC-M12
  KTW-40-A-ST-M12
  KTW-40-V-PP-M12
  KTW-40-V-PF-M12
  KTW-40-V-PVC-M12
  KTW-40-V-ST-M12
  KTW-40-P-PP-M12
  KTW-40-P-PF-M12
  KTW-40-P-PVC-M12
  KTW-40-P-ST-M12
  KTW-50-RS-PP-M12
  KTW-50-RS-PF-M12
  KTW-50-RS-PVC-M12
  KTW-50-RS-ST-M12
  KTW-50-A-PP-M12
  KTW-50-A-PF-M12
  KTW-50-A-PVC-M12
  KTW-50-A-ST-M12
  KTW-50-V-PP-M12
  KTW-50-V-PF-M12
  KTW-50-V-PVC-M12
  KTW-50-V-ST-M12
  KTW-50-P-PP-M12
  KTW-50-P-PF-M12
  KTW-50-P-PVC-M12
  KTW-50-P-ST-M12

  Thông số kỹ thuật cảm biến lưu lượng KT series:

 • Thông số kỹ thuật
Ý kiến khách hàng

CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG khác

Cảm Biến Lưu Lượng Omron E8FC Series

Cảm Biến Lưu Lượng Omron E8FC Series

Liên hệ
CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG SICK

CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG SICK

Liên hệ
CẢM BIẾN MỨC CHẤT LỎNG SICK

CẢM BIẾN MỨC CHẤT LỎNG SICK

Liên hệ
CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG PANASONIC

CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG PANASONIC

Liên hệ
CẢM BIẾN LƯU LUỌNG SICK

CẢM BIẾN LƯU LUỌNG SICK

Liên hệ
CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG SUNX

CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG SUNX

Liên hệ
CẢM BIẾN MỨC GIỚI HẠN SIEMENS

CẢM BIẾN MỨC GIỚI HẠN SIEMENS

Liên hệ
CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG SIEMENS

CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG SIEMENS

Liên hệ