ĐO NHIỆT ĐỘ

Công ty Ngân Anh Phát chuyên cung cấp các loại Máy Đo - Thiết Bị Đo - Nhiệt Kế - Đồng Hồ Đo dùng để đo nhiệt độ.
Máy Đo Nhiệt Độ Mothertool Hiển Thị Số MHT-381SD

Máy Đo Nhiệt Độ Mothertool Hiển Thị Số MHT-381SD

Máy Đo Nhiệt Độ Mothertool Không Tiếp Xúc MT-10

Máy Đo Nhiệt Độ Mothertool Không Tiếp Xúc MT-10

Nhãn Chỉ Thị Nhiệt Nichiyugiken 3K Series

Nhãn Chỉ Thị Nhiệt Nichiyugiken 3K Series

Nhãn Chỉ Thị Nhiệt Nichiyugiken LI-80

Nhãn Chỉ Thị Nhiệt Nichiyugiken LI-80

Máy Đo Bức Xạ Nhiệt Shinwasokutei

Máy Đo Bức Xạ Nhiệt Shinwasokutei

Đồng Hồ Đa Năng Đo Độ Ẩm - Nhiệt Độ Shinwasokutei

Đồng Hồ Đa Năng Đo Độ Ẩm - Nhiệt Độ Shinwasokutei

Máy Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm Sato Keiryoki PC-5400TRH

Máy Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm Sato Keiryoki PC-5400TRH

Nhiệt Kế Hồng Ngoại A&D AD-5616

Nhiệt Kế Hồng Ngoại A&D AD-5616