CÔNG DỤNG CỤ

KÌM MỎ NHỌN FUJIYA AR-150S

KÌM MỎ NHỌN FUJIYA AR-150S

KÌM MỎ NHỌN FUJIYA AR-125S

KÌM MỎ NHỌN FUJIYA AR-125S

KÌM NHỌN MINI FUJIYA AR-110S

KÌM NHỌN MINI FUJIYA AR-110S

KÉO KỸ THUẬT ĐIỆN FUJIYA FM04-180N

KÉO KỸ THUẬT ĐIỆN FUJIYA FM04-180N

KÌM MỎ QUẠ FUJIYA 110-250S

KÌM MỎ QUẠ FUJIYA 110-250S

KÌM MỎ QUẠ KÈM CHỨC NĂNG TUỐC NƠ VÍT FUJIYA

KÌM MỎ QUẠ KÈM CHỨC NĂNG TUỐC NƠ VÍT FUJIYA

KÉO CẮT ỐNG NHỰA FUJIYA NT63-250

KÉO CẮT ỐNG NHỰA FUJIYA NT63-250

KÉO CẮT ỐNG NHỰA FUJIYA NT38-230

KÉO CẮT ỐNG NHỰA FUJIYA NT38-230

DAO CẮT ỐNG ĐỒNG FUJIYA RTC-67

DAO CẮT ỐNG ĐỒNG FUJIYA RTC-67

DAO CẮT ỐNG ĐỒNG FUJIYA RTC-23

DAO CẮT ỐNG ĐỒNG FUJIYA RTC-23

MỎ LẾT FUJIYA FLA SERIES

MỎ LẾT FUJIYA FLA SERIES

MỎ LẾT NGẮN FUJIYA

MỎ LẾT NGẮN FUJIYA

BÚA NHỰA FUJIYA

BÚA NHỰA FUJIYA

NHÍP KỸ THUẬT TĨNH ĐIỆN ESD FPT00E-130

NHÍP KỸ THUẬT TĨNH ĐIỆN ESD FPT00E-130

NHÍP KỸ THUẬT TĨNH ĐIỆN ESD FPT259AE-130

NHÍP KỸ THUẬT TĨNH ĐIỆN ESD FPT259AE-130

NHÍP KỸ THUẬT FUJIYA FTP01A-115

NHÍP KỸ THUẬT FUJIYA FTP01A-115

TÚI ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FUJIYA MÀU XÁM

TÚI ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FUJIYA MÀU XÁM

TÚI ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FUJIYA MÀU XANH

TÚI ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FUJIYA MÀU XANH

TÚI ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FUJIYA MÀU NÂU

TÚI ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FUJIYA MÀU NÂU

KÌM CẮT ĐA NĂNG FUJIYA FA106

KÌM CẮT ĐA NĂNG FUJIYA FA106