CIRCUIT BREAKERS

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các dòng ngắt mạch như MCB, MCCB, ACB, của nhà sản xuất Mitsubishi automation
Thiết Bị Đóng Cắt MCCB 3P FujiElectric

Thiết Bị Đóng Cắt MCCB 3P FujiElectric

Cầu Dao Tự Động MCCB 2P FujiElectric

Cầu Dao Tự Động MCCB 2P FujiElectric

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ACB SCHNEIDER

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ACB SCHNEIDER

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CB SCHNEIDER

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CB SCHNEIDER

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT RCBO SCHNEIDER

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT RCBO SCHNEIDER

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT RCCB SCHNEIDER

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT RCCB SCHNEIDER

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCB SCHNEIDER

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCB SCHNEIDER

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ACB HITACHI

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ACB HITACHI

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCB HITACHI

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCB HITACHI

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ELCB HITACHI

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ELCB HITACHI

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCCB HITACHI

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCCB HITACHI

ACB MITSUBISHI AE3200-SW

ACB MITSUBISHI AE3200-SW

ACB MITSUBISHI AE2500-SW

ACB MITSUBISHI AE2500-SW

ACB MITSUBISHI AE2000-SW

ACB MITSUBISHI AE2000-SW

ACB MITSUBISHI AE2000-SWA

ACB MITSUBISHI AE2000-SWA

ACB MITSUBISHI AE1600-SW

ACB MITSUBISHI AE1600-SW

ACB MITSUBISHI AE1250-SW

ACB MITSUBISHI AE1250-SW

ACB MITSUBISHI AE1000-SW

ACB MITSUBISHI AE1000-SW

ACB MITSUBISHI AE630-SW

ACB MITSUBISHI AE630-SW

ELCB NV800-SEW MITSUBISHI

ELCB NV800-SEW MITSUBISHI