CÔNG DỤNG CỤ

MŨI KHOAN HỢP KIM PHỦ KIM CƯƠNG OSG

MŨI KHOAN HỢP KIM PHỦ KIM CƯƠNG OSG

MŨI KHOAN HỢP KIM GIA CÔNG THÉP GANG ĐỒNG OSG

MŨI KHOAN HỢP KIM GIA CÔNG THÉP GANG ĐỒNG OSG

MŨI KHOAN HỢP KIM CHUYÊN KHOAN THÉP CỨNG OSG

MŨI KHOAN HỢP KIM CHUYÊN KHOAN THÉP CỨNG OSG

MŨI KHOAN HỢP KIM ĐẦU BẰNG OSG

MŨI KHOAN HỢP KIM ĐẦU BẰNG OSG

MŨI KHOAN HỢP KIM OSG

MŨI KHOAN HỢP KIM OSG

TRỤC CÁN REN OSG

TRỤC CÁN REN OSG

CON LĂN CÁN REN OSG

CON LĂN CÁN REN OSG

DAO PHAY NHÔM 3 ME PHỦ DLC OSG

DAO PHAY NHÔM 3 ME PHỦ DLC OSG

DAO PHAY NHÔM 2 ME PHỦ DLC OSG

DAO PHAY NHÔM 2 ME PHỦ DLC OSG

DAO PHAY OSG GIA CÔNG TINH

DAO PHAY OSG GIA CÔNG TINH

DAO PHAY GIA CÔNG TINH OSG

DAO PHAY GIA CÔNG TINH OSG

DAO PHAY VÁT CẠNH 3 ME OSG

DAO PHAY VÁT CẠNH 3 ME OSG

DAO DOA HỢP KIM OSG

DAO DOA HỢP KIM OSG

DAO KHOÉT HỢP KIM OSG

DAO KHOÉT HỢP KIM OSG

DAO PHAY CÔN HỢP KIM 4 ME OSG

DAO PHAY CÔN HỢP KIM 4 ME OSG

DAO PHAY CÔN 2 ME OSG

DAO PHAY CÔN 2 ME OSG

DAO PHAY NGÓN HỢP KIM 6 ME GÓC XOẮN OSG

DAO PHAY NGÓN HỢP KIM 6 ME GÓC XOẮN OSG