Ngân Anh Phát là nhà phân phối của Mitsubishi chuyên về các loại màn hình hmi, màn hình cảm ứng hmi, màn hình hiển thị. Đem lại chất lượng sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất
Màn Hình HMI WEINTEK XE Series

Màn Hình HMI WEINTEK XE Series

Màn Hình HMI WEINTEK iE Series

Màn Hình HMI WEINTEK iE Series

Màn Hình Cảm Ứng HMI WEINTEK iP Series

Màn Hình Cảm Ứng HMI WEINTEK iP Series

Màn Hình Cảm Ứng HMI WEINTEK iER Series

Màn Hình Cảm Ứng HMI WEINTEK iER Series

Màn Hình HMI WEINTEK eMT Series

Màn Hình HMI WEINTEK eMT Series

Màn Hình HMI SIMATIC KTP1200 SERIES

Màn Hình HMI SIMATIC KTP1200 SERIES

Màn hình HMI SIMATIC KTP900 BASIC

Màn hình HMI SIMATIC KTP900 BASIC

Màn Hình HMI SIMATIC KTP700

Màn Hình HMI SIMATIC KTP700

Màn Hình Cảm Ứng HMI PROFACE SP5000 Series

Màn Hình Cảm Ứng HMI PROFACE SP5000 Series

Màn Hình HMI SIMATIC KTP400

Màn Hình HMI SIMATIC KTP400

Màn Hình HMI PROFACE SP5000X Series

Màn Hình HMI PROFACE SP5000X Series

Màn Hình Cảm Ứng HMI PROFACE GP4000 Standard Series

Màn Hình Cảm Ứng HMI PROFACE GP4000 Standard Series

Màn Hình HMI PROFACE GP4000R Series

Màn Hình HMI PROFACE GP4000R Series

Màn Hình Cảm Ứng HMI PROFACE GP4000M Series

Màn Hình Cảm Ứng HMI PROFACE GP4000M Series

Màn Hình HMI PROFACE GP4000H Series

Màn Hình HMI PROFACE GP4000H Series

Màn Hình Cảm Ứng HMI PROFACE GP4100 Series

Màn Hình Cảm Ứng HMI PROFACE GP4100 Series

Màn hình HMI Cảm Ứng DELTA DOP-110WS

Màn hình HMI Cảm Ứng DELTA DOP-110WS

Màn hình HMI Cảm Ứng DELTA DOP-107WV

Màn hình HMI Cảm Ứng DELTA DOP-107WV

Màn hình HMI DELTA DOP-103WQ Series

Màn hình HMI DELTA DOP-103WQ Series

Màn Hình HMI Cảm Ứng DELTA DOP-107EV

Màn Hình HMI Cảm Ứng DELTA DOP-107EV