ĐỘNG CƠ BƯỚC

Các dòng động cơ bước chính hãng từ các nhà sản xuất như Oriental, Sumitomo, Seasame, Nissei, Honto Denki..xuất xứ từ Japan, Taiwan, Korea
Động Cơ Bước Nema 14 14H2M - 35mm (0.9 độ)

Động Cơ Bước Nema 14 14H2M - 35mm (0.9 độ)

Động Cơ Bước 5 Pha 34H5B Series

Động Cơ Bước 5 Pha 34H5B Series

new
Động Cơ Bước 5 Pha - Nema 24 - 24H5A

Động Cơ Bước 5 Pha - Nema 24 - 24H5A

Động Cơ Bước Nema 16 - 5 Pha

Động Cơ Bước Nema 16 - 5 Pha

Động Cơ Bước Nema 43 - 110mm

Động Cơ Bước Nema 43 - 110mm

Động Cơ Bước 2 Pha Nema 14 14H2A

Động Cơ Bước 2 Pha Nema 14 14H2A

Động Cơ Bước Nema 34 - 3 Pha - 34H3A - 86mm

Động Cơ Bước Nema 34 - 3 Pha - 34H3A - 86mm

Đồng Cơ Bước Nema 11 - 11H2A

Đồng Cơ Bước Nema 11 - 11H2A

Động Cơ Bước 3 Pha - 24H3A - 60mm

Động Cơ Bước 3 Pha - 24H3A - 60mm

Động Cơ Bước Nema 23 - 23H3A - 57mm

Động Cơ Bước Nema 23 - 23H3A - 57mm

Động Cơ Bước Nema 17 - 17H3A - 42mm - 3 Pha

Động Cơ Bước Nema 17 - 17H3A - 42mm - 3 Pha

Động Cơ Bước Nema 8 - 8H2A - 20mm

Động Cơ Bước Nema 8 - 8H2A - 20mm

Động Cơ Motor Bước Oriental AZ Series

Động Cơ Motor Bước Oriental AZ Series

Động Cơ Bước Oriental 5 Pha RKII Series

Động Cơ Bước Oriental 5 Pha RKII Series

MOTOR BƯỚC PK SERIES - 0.36° ORIENTAL

MOTOR BƯỚC PK SERIES - 0.36° ORIENTAL

MOTOR BƯỚC PK SERIES - 0.72° ORIENTAL

MOTOR BƯỚC PK SERIES - 0.72° ORIENTAL

MOTOR BƯỚC PK SERIES - 0.9° ORIENTAL

MOTOR BƯỚC PK SERIES - 0.9° ORIENTAL