ĐỘNG CƠ THẮNG TỪ

Các dòng động cơ thắng điện từ (Motors with electromagnetic brakes) sản xuất của Sumitomo, Oriental, Nissei, HontoDenki, Seasame xuất xứ từ Nhật Bản
ĐỘNG CƠ PHANH ĐIỆN TỪ 90W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ PHANH ĐIỆN TỪ 90W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ PHANH ĐIỆN TỪ SUMITOMO 60W

ĐỘNG CƠ PHANH ĐIỆN TỪ SUMITOMO 60W

ĐỘNG CƠ THẮNG ĐIỆN TỪ 40W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ THẮNG ĐIỆN TỪ 40W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ THẮNG ĐIỆN TỪ SUMITOMO 25W

ĐỘNG CƠ THẮNG ĐIỆN TỪ SUMITOMO 25W

ĐỘNG CƠ THẮNG TỪ 15W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ THẮNG TỪ 15W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ THẮNG TỪ SUMITOMO 6W

ĐỘNG CƠ THẮNG TỪ SUMITOMO 6W

ĐỘNG CƠ MOTOR THẮNG TOSHIBA

ĐỘNG CƠ MOTOR THẮNG TOSHIBA

ĐỘNG CƠ THẮNG LY HỢP SESAME

ĐỘNG CƠ THẮNG LY HỢP SESAME

ĐỘNG CƠ PHANH ĐIỆN TỪ SESAME

ĐỘNG CƠ PHANH ĐIỆN TỪ SESAME

ĐỘNG CƠ THẮNG ĐIỆN TỪ SESAME

ĐỘNG CƠ THẮNG ĐIỆN TỪ SESAME

MOTOR THẮNG ĐIỆN TỪ

MOTOR THẮNG ĐIỆN TỪ

ĐỘNG CƠ THẮNG ĐIỆN TỪ HONTO DENKI

ĐỘNG CƠ THẮNG ĐIỆN TỪ HONTO DENKI

MOTOR THẮNG TỪ ORIENTAL MOTOR

MOTOR THẮNG TỪ ORIENTAL MOTOR

BỘ LY HỢP VÀ PHANH MOTOR ORIENTAL

BỘ LY HỢP VÀ PHANH MOTOR ORIENTAL