ĐỘNG CƠ ĐẢO CHIỀU

Các dòng động cơ đảo chiều được hay còn gọi là động cơ thuận nghịch (Reversible motors) từ các nhà sản xuất Sumitomo, Oriental, Seasame, Honto Denki xuất xứ từ Nhật Bản
REVERSIBLE MOTOR 90W SUMITOMO

REVERSIBLE MOTOR 90W SUMITOMO

REVERSIBLE MOTOR SUMITOMO 60W

REVERSIBLE MOTOR SUMITOMO 60W

ĐỘNG CƠ THUẬN NGHỊCH 40W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ THUẬN NGHỊCH 40W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ ĐẢO CHIỀU 25W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ ĐẢO CHIỀU 25W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ ĐẢO CHIỀU SUMITOMO 15W

ĐỘNG CƠ ĐẢO CHIỀU SUMITOMO 15W

new
ĐỘNG CƠ THUẬN NGHỊCH SUMITOMO 6W

ĐỘNG CƠ THUẬN NGHỊCH SUMITOMO 6W

ĐỘNG CƠ ĐẢO CHIỀU SESAME

ĐỘNG CƠ ĐẢO CHIỀU SESAME

ĐỘNG CƠ ĐẢO CHIỀU HONTO DENKI

ĐỘNG CƠ ĐẢO CHIỀU HONTO DENKI

MOTOR ĐẢO CHIỀU ORIENTAL MOTOR

MOTOR ĐẢO CHIỀU ORIENTAL MOTOR