Dòng điều khiển của Mitsubishi Electric là một trong những lớn nhất trong ngành công nghiệp. Cung cấp của chúng tôi kéo dài từ Alpha đơn giản cho đến các dòng của họ FX series
Bộ lập trình PLC Siemens S7-400

Bộ lập trình PLC Siemens S7-400

Bộ lập trình PLC Siemens S7-300

Bộ lập trình PLC Siemens S7-300

Bộ lập trình PLC Siemens S7-200

Bộ lập trình PLC Siemens S7-200

Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX5U Series

Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX5U Series

Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3S

Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3S

Bộ Lập Trình PLC Panasonic FP-XH Series

Bộ Lập Trình PLC Panasonic FP-XH Series

Bộ Lập Trình PLC Panasonic FP0H Series

Bộ Lập Trình PLC Panasonic FP0H Series

Bộ Lập Trình PLC Panasonic FP-X0 Series

Bộ Lập Trình PLC Panasonic FP-X0 Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC VH SERIES VIGOR

BỘ LẬP TRÌNH PLC VH SERIES VIGOR

MODULE MỞ RỘNG PLC VIGOR

MODULE MỞ RỘNG PLC VIGOR

PLC VIGOR VB2 SERIES

PLC VIGOR VB2 SERIES

PLC VIGOR VB1 SERIES

PLC VIGOR VB1 SERIES

PLC VIGOR VB0 SERIES

PLC VIGOR VB0 SERIES

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP2 Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP2 Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP-Sigma Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP-Sigma Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP-X Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP-X Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP0R Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP0R Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP-e Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP-e Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC Modicon M580 SCHNEIDER

BỘ LẬP TRÌNH PLC Modicon M580 SCHNEIDER

BỘ LẬP TRÌNH PLC Modicon M340 SCHNEIDER

BỘ LẬP TRÌNH PLC Modicon M340 SCHNEIDER