các loại phụ kiện túi đồ nghề , thước dây , bút thử điện , của nhà sản xuất Fujiya xuất xứ Nhật Bản
Máy kiểm tra Tua vít TOHNICHI TDT3-G

Máy kiểm tra Tua vít TOHNICHI TDT3-G

Hộp Đựng Dụng Cụ Hozan B-56-B

Hộp Đựng Dụng Cụ Hozan B-56-B

Túi Đựng Dụng Cụ Hozan Loại Cuộn B-712

Túi Đựng Dụng Cụ Hozan Loại Cuộn B-712

Bộ Dụng Cụ Tone 700SD

Bộ Dụng Cụ Tone 700SD

Hộp Đựng Dụng Cụ Trusco TTB-901

Hộp Đựng Dụng Cụ Trusco TTB-901

Vali Đựng Dụng Cụ Bằng Nhôm Trusco

Vali Đựng Dụng Cụ Bằng Nhôm Trusco

Hộp Đựng Dụng Cụ Trusco TFP Series

Hộp Đựng Dụng Cụ Trusco TFP Series

Hộp Đựng Linh Kiện Nhiều Ngăn Densan

Hộp Đựng Linh Kiện Nhiều Ngăn Densan

Bộ Dụng Cụ Cầm Tay Super Tool S6500N

Bộ Dụng Cụ Cầm Tay Super Tool S6500N

Miếng Đệm PU Hozan

Miếng Đệm PU Hozan

Hộp Đựng Linh Kiện Nhiều Ngăn Trusco

Hộp Đựng Linh Kiện Nhiều Ngăn Trusco

Hộp Đựng Dụng Cụ Inox Trusco

Hộp Đựng Dụng Cụ Inox Trusco

Hộp Đựng Dụng Cụ Trusco TAK Series

Hộp Đựng Dụng Cụ Trusco TAK Series

Bộ Dụng Cụ Tone TSH430

Bộ Dụng Cụ Tone TSH430

Đầu Kẹp Chốt Hozan K-502

Đầu Kẹp Chốt Hozan K-502

Đầu Kẹp Chốt Hozan K-501

Đầu Kẹp Chốt Hozan K-501

KÉO KỸ THUẬT ĐIỆN FUJIYA FM04-180N

KÉO KỸ THUẬT ĐIỆN FUJIYA FM04-180N

TÚI ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FUJIYA MÀU XÁM

TÚI ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FUJIYA MÀU XÁM

TÚI ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FUJIYA MÀU XANH

TÚI ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FUJIYA MÀU XANH

TÚI ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FUJIYA MÀU NÂU

TÚI ĐỰNG ĐỒ NGHỀ FUJIYA MÀU NÂU