NHỰA CÔNG NGHIỆP

Công ty Ngân Anh Phát chuyên phân phối cung cấp và gia công các loại nhựa dùng cho công nghiệp như nhựa PVC, MC, PA, PE, POM, PU xuất xứ Taiwan, China, Japan, Korea...
PHÍP CAM CÁCH ĐIỆN

PHÍP CAM CÁCH ĐIỆN

PHÍP THỦY TINH CÁCH ĐIỆN

PHÍP THỦY TINH CÁCH ĐIỆN

NHỰA PP DẠNG THANH TRÒN ĐẶC

NHỰA PP DẠNG THANH TRÒN ĐẶC

NHỰA PP DẠNG TẤM

NHỰA PP DẠNG TẤM

NHỰA TEPFLON DẠNG THANH TRÒN

NHỰA TEPFLON DẠNG THANH TRÒN

NHỰA TEPFLON DẠNG TẤM DÀY

NHỰA TEPFLON DẠNG TẤM DÀY

NHỰA PU DẠNG THANH TRÒN ĐẶC

NHỰA PU DẠNG THANH TRÒN ĐẶC

NHỰA PU DẠNG TẤM DÀY

NHỰA PU DẠNG TẤM DÀY

NHỰA POM DẠNG PHI TRÒN ĐẶC

NHỰA POM DẠNG PHI TRÒN ĐẶC

NHỰA POM DẠNG TẤM DÀY

NHỰA POM DẠNG TẤM DÀY

NHỰA PE DẠNG PHI TRÒN ĐẶC

NHỰA PE DẠNG PHI TRÒN ĐẶC

NHỰA PE DẠNG TẤM DÀY

NHỰA PE DẠNG TẤM DÀY

NHỰA PA DẠNG PHI TRÒN

NHỰA PA DẠNG PHI TRÒN

NHỰA PA DẠNG TẤM DÀY

NHỰA PA DẠNG TẤM DÀY

NHỰA MC DẠNG PHI TRÒN MÀU XANH

NHỰA MC DẠNG PHI TRÒN MÀU XANH

NHỰA MC DẠNG TẤM MÀU XANH

NHỰA MC DẠNG TẤM MÀU XANH

TẤM NHỰA PVC LOẠI DÀY

TẤM NHỰA PVC LOẠI DÀY

NHỰA PVC DẠNG PHI TRÒN ĐẶC MÀU ĐEN

NHỰA PVC DẠNG PHI TRÒN ĐẶC MÀU ĐEN

NHỰA PVC DẠNG PHI TRÒN ĐẶC MÀU TRẮNG

NHỰA PVC DẠNG PHI TRÒN ĐẶC MÀU TRẮNG

NHỰA TẤM PVC MÀU XÁM

NHỰA TẤM PVC MÀU XÁM