KÌM CẮT ĐA NĂNG FUJIYA FA106

KÌM CẮT ĐA NĂNG FUJIYA FA106

KÌM CẮT ĐA NĂNG FUJIYA FA105

KÌM CẮT ĐA NĂNG FUJIYA FA105

KÌM CẮT ĐA NĂNG FUJIYA FA104

KÌM CẮT ĐA NĂNG FUJIYA FA104

KÌM CẮT ĐA NĂNG FUJIYA FA103

KÌM CẮT ĐA NĂNG FUJIYA FA103

KÌM CẮT ĐA NĂNG FUJIYA FA102

KÌM CẮT ĐA NĂNG FUJIYA FA102

KÌM CẮT ĐA NĂNG FUJIYA FA101

KÌM CẮT ĐA NĂNG FUJIYA FA101

KÌM CẮT CÁP FUJIYA GCC-200 SERIES

KÌM CẮT CÁP FUJIYA GCC-200 SERIES

KÌM CẮT CÁP FUJIYA GCC-150 SERIES

KÌM CẮT CÁP FUJIYA GCC-150 SERIES

KÌM CẮT DÂY THÉP FUJIYA HWC-6 SERIES

KÌM CẮT DÂY THÉP FUJIYA HWC-6 SERIES

KÌM CẮT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ FUJIYA MTN03-135

KÌM CẮT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ FUJIYA MTN03-135

KÌM CẮT FUJIYA GKN-150

KÌM CẮT FUJIYA GKN-150

KÌM CẮT FUJIYA 70-175

KÌM CẮT FUJIYA 70-175

KÌM CẮT FUJIYA 70-150

KÌM CẮT FUJIYA 70-150

KÌM CẮT FUJIYA 70-125

KÌM CẮT FUJIYA 70-125

KÌM CẮT KỸ THUẬT LƯỠI TRÒN FUJIYA 770-200

KÌM CẮT KỸ THUẬT LƯỠI TRÒN FUJIYA 770-200

KÌM CẮT KỸ THUẬT LƯỠI TRÒN FUJIYA 770-175

KÌM CẮT KỸ THUẬT LƯỠI TRÒN FUJIYA 770-175

KÌM CẮT GÓC NGHIÊNG FUJIYA 505-150

KÌM CẮT GÓC NGHIÊNG FUJIYA 505-150

KÌM CẮT GÓC NGHIÊNG FUJIYA 505-125

KÌM CẮT GÓC NGHIÊNG FUJIYA 505-125

KÌM CẮT GÓC NGHIÊNG FUJIYA 50A-175

KÌM CẮT GÓC NGHIÊNG FUJIYA 50A-175

KÌM CẮT GÓC NGHIÊNG FUJIYA 50A-150

KÌM CẮT GÓC NGHIÊNG FUJIYA 50A-150