ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG

Động cơ điện cảm ứng (induction motor) từ các nhà sản xuất Sumitomo, Oriental,  Seasame, honto denki
Động Cơ Cảm Ứng 3 PHA FUJI IE3 Hiệu Suất Cao

Động Cơ Cảm Ứng 3 PHA FUJI IE3 Hiệu Suất Cao

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG 90W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG 90W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG 60W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG 60W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG 40W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG 40W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG 25W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG 25W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG 15W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG 15W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG 6W SUMITOMO

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG 6W SUMITOMO

new
ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG SESAME

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG SESAME