CÔNG DỤNG CỤ

DAO PHAY NGÓN HỢP KIM GSXVL4-2.5D

DAO PHAY NGÓN HỢP KIM GSXVL4-2.5D

MŨI TARO XOẮN THÂN DÀI DÒNG HYPER Z ZSPL SERIES

MŨI TARO XOẮN THÂN DÀI DÒNG HYPER Z ZSPL SERIES

MŨI TARO XOẮN DÒNG HYPER Z ZSP SERIES

MŨI TARO XOẮN DÒNG HYPER Z ZSP SERIES

DAO PHAY NGÓN HỢP KIM GSXVL6-2.5D

DAO PHAY NGÓN HỢP KIM GSXVL6-2.5D

DAO PHAY NGÓN HỢP KIM GSXVL4-R-4D

DAO PHAY NGÓN HỢP KIM GSXVL4-R-4D

MŨI TARO NÉN NACHI TAFLET-L TFL

MŨI TARO NÉN NACHI TAFLET-L TFL

MŨI TARO NÉN NACHI TAFLET-S TFS

MŨI TARO NÉN NACHI TAFLET-S TFS

MŨI TARO RÃNH XOẮN NACHI NSP

MŨI TARO RÃNH XOẮN NACHI NSP

MŨI TARO HỢP KIM RÃNH THẲNG NACHI SGPO

MŨI TARO HỢP KIM RÃNH THẲNG NACHI SGPO

MŨI TARO HỢP KIM SHORT CHAMFER NACHI SGSP-1.5D

MŨI TARO HỢP KIM SHORT CHAMFER NACHI SGSP-1.5D

MŨI TARO CHUYÊN HỢP KIM TITAN NACHI SGSP-Ti

MŨI TARO CHUYÊN HỢP KIM TITAN NACHI SGSP-Ti

MŨI TARO HỢP KIM XOẮN NACHI SGSP

MŨI TARO HỢP KIM XOẮN NACHI SGSP

MŨI TARO CHUYÊN THÉP KHÔNG GỈ HYPER NACHI ZSP-SUS

MŨI TARO CHUYÊN THÉP KHÔNG GỈ HYPER NACHI ZSP-SUS

MŨI TARO RÃNH THẲNG NACHI HYPER ZPO

MŨI TARO RÃNH THẲNG NACHI HYPER ZPO

MŨI TARO XOẮN NACHI HYPER ZSP

MŨI TARO XOẮN NACHI HYPER ZSP

MŨI KHOAN PHỦ KIM CƯƠNG NACHI DFFD

MŨI KHOAN PHỦ KIM CƯƠNG NACHI DFFD

MŨI KHOAN HỢP KIM NACHI AQUA AQDFC SERIES

MŨI KHOAN HỢP KIM NACHI AQUA AQDFC SERIES

MŨI KHOAN DÀI CÓ LỖ DẦU AQUA NACHI AQDEXOH30D

MŨI KHOAN DÀI CÓ LỖ DẦU AQUA NACHI AQDEXOH30D

MŨI KHOAN HỢP KIM CỨNG AQUA NACHI AQDH

MŨI KHOAN HỢP KIM CỨNG AQUA NACHI AQDH

MŨI KHOAN HỢP KIM AQUA 3 RÃNH NACHI AQD3F

MŨI KHOAN HỢP KIM AQUA 3 RÃNH NACHI AQD3F