MŨI KHOAN NACHI DÒNG SG-ESS Series

MŨI KHOAN NACHI DÒNG SG-ESS Series

 • Mã số
  1844
 • Thương hiệu
  NACHI
 • Bảo hành
  12 Tháng
 • Hãng sản xuất
  NACHI
 • Số lượng
 • Nếu bạn có thắc mắc hay biết thêm nhiều sản phẩm khác, vui lòng liên hệ (+84) 02513 857 563

Đánh giá:
 • Giá
  Liên hệ
 • VAT
  chưa bao gồm
 • Thông tin sản phẩm

  MŨI KHOAN NACHI DÒNG SG-ESS Series

  SG-ESS Drills

  Chi tiết kỹ thuật và thông số các dòng sản phẩm chính hãng mũi khoan dòng SG-ESS series từ nhà sản xuất Nachi xuất xứ Japan

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  + Lớp phủ HSS dạng bột với SG và tuổi thọ công cụ lâu gấp 2-3 lần mũi khoan thông thường.
  + Mũi khoan dùng ổn định và độ chính xác cao
  + Định vị vô cùng chính xác và có đường kính lỗ khoan ổn định.
  + Mũi khoan SG-ESR dùng để gia công ổn định cho một loạt các vật liệu
  + Mũi khoan SG-ESS mới hỗ trợ đường kính nhỏ hơn (Ø0.5 để Ø1)

  Model:

  SGESS0.5
  SGESS0.51
  SGESS0.52
  SGESS0.53
  SGESS0.54
  SGESS0.55
  SGESS0.56
  SGESS0.57
  SGESS0.58
  SGESS0.59
  SGESS0.6
  SGESS0.61
  SGESS0.62
  SGESS0.63
  SGESS0.64
  SGESS0.65
  SGESS0.66
  SGESS0.67
  SGESS0.68
  SGESS0.69
  SGESS0.7
  SGESS0.71
  SGESS0.72
  SGESS0.73
  SGESS0.74
  SGESS0.75
  SGESS0.76
  SGESS0.77
  SGESS0.78
  SGESS0.79
  SGESS0.8
  SGESS0.81
  SGESS0.82
  SGESS0.83
  SGESS0.84
  SGESS0.85
  SGESS0.86
  SGESS0.87
  SGESS0.88
  SGESS0.89
  SGESS0.9
  SGESS0.91
  SGESS0.92
  SGESS0.93
  SGESS0.94
  SGESS0.95
  SGESS0.96
  SGESS0.97
  SGESS0.98
  SGESS0.99
  SGESS1.0
  SGESS1.01
  SGESS1.02
  SGESS1.03
  SGESS1.04
  SGESS1.05
  SGESS1.06
  SGESS1.07
  SGESS1.08
  SGESS1.09
  SGESS1.1
  SGESS1.11
  SGESS1.12
  SGESS1.13
  SGESS1.14
  SGESS1.15
  SGESS1.16
  SGESS1.17

   

   

   

  SGESS1.18
  SGESS1.19
  SGESS1.2
  SGESS1.21
  SGESS1.22
  SGESS1.23
  SGESS1.24
  SGESS1.25
  SGESS1.26
  SGESS1.27
  SGESS1.28
  SGESS1.29
  SGESS1.3
  SGESS1.31
  SGESS1.32
  SGESS1.33
  SGESS1.34
  SGESS1.35
  SGESS1.36
  SGESS1.37
  SGESS1.38
  SGESS1.39
  SGESS1.4
  SGESS1.41
  SGESS1.42
  SGESS1.43
  SGESS1.44
  SGESS1.45
  SGESS1.46
  SGESS1.47
  SGESS1.48
  SGESS1.49
  SGESS1.5
  SGESS1.51
  SGESS1.52
  SGESS1.53
  SGESS1.54
  SGESS1.55
  SGESS1.56
  SGESS1.57
  SGESS1.58
  SGESS1.59
  SGESS1.6
  SGESS1.61
  SGESS1.62
  SGESS1.63
  SGESS1.64
  SGESS1.65
  SGESS1.66
  SGESS1.67
  SGESS1.68
  SGESS1.69
  SGESS1.7
  SGESS1.71
  SGESS1.72
  SGESS1.73
  SGESS1.74
  SGESS1.75
  SGESS1.76
  SGESS1.77
  SGESS1.78
  SGESS1.79
  SGESS1.8
  SGESS1.81
  SGESS1.82
  SGESS1.83
  SGESS1.84
  SGESS1.85

   

   

   

  SGESS1.86
  SGESS1.87
  SGESS1.88
  SGESS1.89
  SGESS1.9
  SGESS1.91
  SGESS1.92
  SGESS1.93
  SGESS1.94
  SGESS1.95
  SGESS1.96
  SGESS1.97
  SGESS1.98
  SGESS1.99
  SGESS2.0
  SGESS2.01
  SGESS2.02
  SGESS2.03
  SGESS2.04
  SGESS2.05
  SGESS2.06
  SGESS2.07
  SGESS2.08
  SGESS2.09
  SGESS2.1
  SGESS2.11
  SGESS2.12
  SGESS2.13
  SGESS2.14
  SGESS2.15
  SGESS2.16
  SGESS2.17
  SGESS2.18
  SGESS2.19
  SGESS2.2
  SGESS2.21
  SGESS2.22
  SGESS2.23
  SGESS2.24
  SGESS2.25
  SGESS2.26
  SGESS2.27
  SGESS2.28
  SGESS2.29
  SGESS2.3
  SGESS2.31
  SGESS2.32
  SGESS2.33
  SGESS2.34
  SGESS2.35
  SGESS2.36
  SGESS2.37
  SGESS2.38
  SGESS2.39
  SGESS2.4
  SGESS2.41
  SGESS2.42
  SGESS2.43
  SGESS2.44
  SGESS2.45
  SGESS2.46
  SGESS2.47
  SGESS2.48
  SGESS2.49
  SGESS2.5
  SGESS2.51
  SGESS2.52
  SGESS2.53

   

   

   

  SGESS2.54
  SGESS2.55
  SGESS2.56
  SGESS2.57
  SGESS2.58
  SGESS2.59
  SGESS2.6
  SGESS2.61
  SGESS2.62
  SGESS2.63
  SGESS2.64
  SGESS2.65
  SGESS2.66
  SGESS2.67
  SGESS2.68
  SGESS2.69
  SGESS2.7
  SGESS2.71
  SGESS2.72
  SGESS2.73
  SGESS2.74
  SGESS2.75
  SGESS2.76
  SGESS2.77
  SGESS2.78
  SGESS2.79
  SGESS2.8
  SGESS2.81
  SGESS2.82
  SGESS2.83
  SGESS2.84
  SGESS2.85
  SGESS2.86
  SGESS2.87
  SGESS2.88
  SGESS2.89
  SGESS2.9
  SGESS2.91
  SGESS2.92
  SGESS2.93
  SGESS2.94
  SGESS2.95
  SGESS2.96
  SGESS2.97
  SGESS2.98
  SGESS2.99
  SGESS3.0
  SGESS3.01
  SGESS3.02
  SGESS3.03
  SGESS3.04
  SGESS3.05
  SGESS3.06
  SGESS3.07
  SGESS3.08
  SGESS3.09
  SGESS3.1
  SGESS3.11
  SGESS3.12
  SGESS3.13
  SGESS3.14
  SGESS3.15
  SGESS3.16
  SGESS3.17
  SGESS3.18
  SGESS3.19
  SGESS3.2
  SGESS3.21

   

   

   

  SGESS3.22
  SGESS3.23
  SGESS3.24
  SGESS3.25
  SGESS3.26
  SGESS3.27
  SGESS3.28
  SGESS3.29
  SGESS3.3
  SGESS3.31
  SGESS3.32
  SGESS3.33
  SGESS3.34
  SGESS3.35
  SGESS3.36
  SGESS3.37
  SGESS3.38
  SGESS3.39
  SGESS3.4
  SGESS3.41
  SGESS3.42
  SGESS3.43
  SGESS3.44
  SGESS3.45
  SGESS3.46
  SGESS3.47
  SGESS3.48
  SGESS3.49
  SGESS3.5
  SGESS3.51
  SGESS3.52
  SGESS3.53
  SGESS3.54
  SGESS3.55
  SGESS3.56
  SGESS3.57
  SGESS3.58
  SGESS3.59
  SGESS3.6
  SGESS3.61
  SGESS3.62
  SGESS3.63
  SGESS3.64
  SGESS3.65
  SGESS3.66
  SGESS3.67
  SGESS3.68
  SGESS3.69
  SGESS3.7
  SGESS3.71
  SGESS3.72
  SGESS3.73
  SGESS3.74
  SGESS3.75
  SGESS3.76
  SGESS3.77
  SGESS3.78
  SGESS3.79
  SGESS3.8
  SGESS3.81
  SGESS3.82
  SGESS3.83
  SGESS3.84
  SGESS3.85
  SGESS3.86
  SGESS3.87
  SGESS3.88
  SGESS3.89
  SGESS3.9
  SGESS3.91
  SGESS3.92
  SGESS3.93
  SGESS3.94
  SGESS3.95
  SGESS3.96
  SGESS3.97
  SGESS3.98
  SGESS3.99
  SGESS4.0
  SGESS4.01
  SGESS4.02
  SGESS4.03
  SGESS4.04
  SGESS4.05
  SGESS4.06
  SGESS4.07
  SGESS4.08
  SGESS4.09
  SGESS4.1
  SGESS4.11
  SGESS4.12
  SGESS4.13
  SGESS4.14
  SGESS4.15
  SGESS4.16
  SGESS4.17
  SGESS4.18
  SGESS4.19
  SGESS4.2
  SGESS4.21
  SGESS4.22
  SGESS4.23
  SGESS4.24
  SGESS4.25
  SGESS4.26
  SGESS4.27
  SGESS4.28
  SGESS4.29
  SGESS4.3
  SGESS4.31
  SGESS4.32
  SGESS4.33
  SGESS4.34
  SGESS4.35
  SGESS4.36
  SGESS4.37
  SGESS4.38
  SGESS4.39
  SGESS4.4
  SGESS4.41
  SGESS4.42
  SGESS4.43
  SGESS4.44
  SGESS4.45
  SGESS4.46
  SGESS4.47
  SGESS4.48
  SGESS4.49
  SGESS4.5
  SGESS4.51
  SGESS4.52
  SGESS4.53
  SGESS4.54
  SGESS4.55
  SGESS4.56
  SGESS4.57
  SGESS4.58
  SGESS4.59
  SGESS4.6
  SGESS4.61
  SGESS4.62
  SGESS4.63
  SGESS4.64
  SGESS4.65
  SGESS4.66
  SGESS4.67
  SGESS4.68
  SGESS4.69

  Vật liệu được ứng dụng khoan

  Thép chịu lực : SS400
  Thép Carbon : S45C, S50C
  Thép hợp kim : SCR, NAK
  Thép trui, thép cứng, thép làm khuôn mẫu : từ 30-40HRC
  Thép trui , thép cứng : 40-50HRC và 50-65HRC
  Thép không gỉ : SUS304, SUS316, SUS420

 • Thông số kỹ thuật
Ý kiến khách hàng

MŨI KHOAN khác

MŨI KHOAN HỢP KIM PHỦ KIM CƯƠNG OSG

MŨI KHOAN HỢP KIM PHỦ KIM CƯƠNG OSG

Liên hệ
MŨI KHOAN HỢP KIM GIA CÔNG THÉP GANG ĐỒNG OSG

MŨI KHOAN HỢP KIM GIA CÔNG THÉP GANG ĐỒNG OSG

Liên hệ
MŨI KHOAN HỢP KIM CHUYÊN KHOAN THÉP CỨNG OSG

MŨI KHOAN HỢP KIM CHUYÊN KHOAN THÉP CỨNG OSG

Liên hệ
MŨI KHOAN HỢP KIM ĐẦU BẰNG OSG

MŨI KHOAN HỢP KIM ĐẦU BẰNG OSG

Liên hệ
MŨI KHOAN HỢP KIM OSG

MŨI KHOAN HỢP KIM OSG

Liên hệ
MŨI KHOAN PHỦ KIM CƯƠNG NACHI DFFD

MŨI KHOAN PHỦ KIM CƯƠNG NACHI DFFD

Liên hệ
MŨI KHOAN HỢP KIM NACHI AQUA AQDFC SERIES

MŨI KHOAN HỢP KIM NACHI AQUA AQDFC SERIES

Liên hệ
MŨI KHOAN DÀI CÓ LỖ DẦU AQUA NACHI AQDEXOH30D

MŨI KHOAN DÀI CÓ LỖ DẦU AQUA NACHI AQDEXOH30D

Liên hệ
MŨI KHOAN HỢP KIM CỨNG AQUA NACHI AQDH

MŨI KHOAN HỢP KIM CỨNG AQUA NACHI AQDH

Liên hệ
MŨI KHOAN HỢP KIM AQUA 3 RÃNH NACHI AQD3F

MŨI KHOAN HỢP KIM AQUA 3 RÃNH NACHI AQD3F

Liên hệ