CẢM BIẾN TIỆM CẬN RIKO HPD SERIES

Price :
Contact
Quantity :
Status :
In Stock
Request a Quote
Share:
  • Product No
    2789
  • Brand
  • Guarantee
    12 Tháng
DO YOU NEED SUPPORT ?

CẢM BIẾN TIỆM CẬN RIKO HPD SERIES

HPD SERIES BENDING INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR

Chi tiết kỹ thuật cảm biến tiệm cận cảm ứng loại uốn cong hay bẻ cong được HPD series của nhà cung cấp RIKO xuất xứ Taiwan
 
Model HPD Series:
 
HPD1202-N
HPD1202-N2
HPD1202-P
HPD1202-P2
HPD1202-ND
HPD1202-N2D
HPD1202-PD
HPD1202-P2D
HPD1204-N
HPD1204-N2
HPD1204-P
HPD1204-P2
HPD1204-ND
HPD1204-N2D
HPD1204-PD
HPD1204-P2D
HPD1805-N
HPD1805-N2
HPD1805-P
HPD1805-P2
HPD1805-NK
HPD1805-N2K
HPD1805-PK
HPD1805-P2K
HPD1808-N
HPD1808-N2
HPD1808-P
HPD1808-P2
HPD1808-NK
HPD1808-N2K
HPD1808-PK
HPD1808-P2K
HPD3010-N
HPD3010-N-N2
HPD3010-N-P
HPD3010-N-P2
HPD3010-N-NK
HPD3010-N-N2K
HPD3010-N-PK
HPD3010-N-P2K
HPD3015-N
HPD3015-N2
HPD3015P
HPD3015-P2
HPD3015-NK
HPD3015-N2K
HPD3015-PK
HPD3015-P2K