bộ đếm các loại của nhà sản xuất Omron, mang đến những dòng sản phẩm có tính chính xác cao
Counter Panasonic LC4H-W

Counter Panasonic LC4H-W

BO DEM KY THUAT SO PEACOCK OZAKI C-700

BO DEM KY THUAT SO PEACOCK OZAKI C-700

BO DEM KY THUAT SO PEACOCK OZAKI C-500

BO DEM KY THUAT SO PEACOCK OZAKI C-500

ĐỒNG HỒ ĐẾM GIỜ HOUR METER PANASONIC

ĐỒNG HỒ ĐẾM GIỜ HOUR METER PANASONIC

BỘ ĐẾM COUNTER PANASONIC LC4H Series

BỘ ĐẾM COUNTER PANASONIC LC4H Series

BỘ ĐẾM COUNTER FOTEK

BỘ ĐẾM COUNTER FOTEK

ĐỒNG HỒ ĐO HIỆN SỐ FOTEK

ĐỒNG HỒ ĐO HIỆN SỐ FOTEK

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ÁP FOTEK

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ÁP FOTEK

ĐỒNG HỒ NHIỆT DELTA DTE Series

ĐỒNG HỒ NHIỆT DELTA DTE Series

BỘ ĐẾM - TIMER - ĐO TỐC ĐỘ DELTA

BỘ ĐẾM - TIMER - ĐO TỐC ĐỘ DELTA

THIẾT BỊ ĐO FUJI-ELECTRIC

THIẾT BỊ ĐO FUJI-ELECTRIC

BỘ ĐẾM OMRON

BỘ ĐẾM OMRON

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ OMRON

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ OMRON