REVERSIBLE MOTORS

Các dòng động cơ đảo chiều được hay còn gọi là động cơ thuận nghịch (Reversible motors) từ các nhà sản xuất Sumitomo, Oriental, Seasame, Honto Denki xuất xứ từ Nhật Bản
REVERSIBLE MOTOR 90W SUMITOMO

REVERSIBLE MOTOR 90W SUMITOMO

REVERSIBLE MOTOR SUMITOMO 60W

REVERSIBLE MOTOR SUMITOMO 60W

Reversible Motor 40W SUMITOMO

Reversible Motor 40W SUMITOMO

Reversible Motor 25W SUMITOMO

Reversible Motor 25W SUMITOMO

Reversible Motor 15W

Reversible Motor 15W

new
Reversible Motor SUMITOMO 6W

Reversible Motor SUMITOMO 6W

ĐỘNG CƠ ĐẢO CHIỀU SESAME

ĐỘNG CƠ ĐẢO CHIỀU SESAME

ĐỘNG CƠ ĐẢO CHIỀU HONTO DENKI

ĐỘNG CƠ ĐẢO CHIỀU HONTO DENKI