Động cơ giảm tốc (gearmotor) từ các nhà sản xuất Sumitomo, Oriental, Honto denki, Seasame xuất xứ từ Japan
MITSUBISHI Geared Motors Right Angle Shaft Type GM-DYP Series

MITSUBISHI Geared Motors Right Angle Shaft Type GM-DYP Series

MITSUBISHI Geared Motors Right Angle Shaft Type GM-SHY/SHYP Series

MITSUBISHI Geared Motors Right Angle Shaft Type GM-SHY/SHYP Series

MITSUBISHI Geared Motors Right Angle Shaft Type GM-SSY/SSYP Series

MITSUBISHI Geared Motors Right Angle Shaft Type GM-SSY/SSYP Series

MITSUBISHI Geared Motors Parallel Shaft Type GM-J2

MITSUBISHI Geared Motors Parallel Shaft Type GM-J2

MITSUBISHI Geared Motors Parallel Shaft Type GM-LJP Series

MITSUBISHI Geared Motors Parallel Shaft Type GM-LJP Series

MITSUBISHI Geared Motors Parallel Shaft Type GM-D/DP Series

MITSUBISHI Geared Motors Parallel Shaft Type GM-D/DP Series

MITSUBISHI Geared Motors Parallel GM-S/SP Series

MITSUBISHI Geared Motors Parallel GM-S/SP Series

WORM GEAR REDUCERS AND GEARMOTORS ROSSI

WORM GEAR REDUCERS AND GEARMOTORS ROSSI

Plantary Gear Reducer and Gearmotors Rossi EP Series

Plantary Gear Reducer and Gearmotors Rossi EP Series

Gearmotor Sumitomo RHYTAX Series

Gearmotor Sumitomo RHYTAX Series

Cyclo Bevel Buddybox 5 Series SUMITOMO

Cyclo Bevel Buddybox 5 Series SUMITOMO

Gear Motors Sumitomo PrestNEO Series

Gear Motors Sumitomo PrestNEO Series

Gear Motors Oriental Single Phase 400W

Gear Motors Oriental Single Phase 400W

KIIS Series Three-Phase Gear Motors

KIIS Series Three-Phase Gear Motors

Motor Sumitomo Beier Variator

Motor Sumitomo Beier Variator

Gearbox Cyclo Helical BuddyBox

Gearbox Cyclo Helical BuddyBox

GEARBOX SUMITOMO HANSEN P4 SSGU

GEARBOX SUMITOMO HANSEN P4 SSGU

GEARBOX SUMITOMO HSM SERIES

GEARBOX SUMITOMO HSM SERIES

MOTOR SUMITOMO CYCLO BBB4

MOTOR SUMITOMO CYCLO BBB4

MOTOR SUMITOMO HYPONIC

MOTOR SUMITOMO HYPONIC