Dòng điều khiển của Mitsubishi Electric là một trong những lớn nhất trong ngành công nghiệp. Cung cấp của chúng tôi kéo dài từ Alpha đơn giản cho đến các dòng của họ FX series
PLC SIMATIC S7-400 automation systems

PLC SIMATIC S7-400 automation systems

PLC SIMATIC S7-300

PLC SIMATIC S7-300

PLC Mitsubishi FX5U Series

PLC Mitsubishi FX5U Series

PLC Mitsubishi FX3S Series

PLC Mitsubishi FX3S Series

PLC Panasonic FP-XH Series

PLC Panasonic FP-XH Series

PLC Panasonic FP0H Series

PLC Panasonic FP0H Series

PLC Pansonic FP-X0 Series

PLC Pansonic FP-X0 Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC VH SERIES VIGOR

BỘ LẬP TRÌNH PLC VH SERIES VIGOR

MODULE MỞ RỘNG PLC VIGOR

MODULE MỞ RỘNG PLC VIGOR

PLC VIGOR VB2 SERIES

PLC VIGOR VB2 SERIES

PLC VIGOR VB1 SERIES

PLC VIGOR VB1 SERIES

PLC VIGOR VB0 SERIES

PLC VIGOR VB0 SERIES

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP2 Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP2 Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP-Sigma Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP-Sigma Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP-X Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP-X Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP0R Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP0R Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP-e Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC PANASONIC FP-e Series

BỘ LẬP TRÌNH PLC Modicon M580 SCHNEIDER

BỘ LẬP TRÌNH PLC Modicon M580 SCHNEIDER

BỘ LẬP TRÌNH PLC Modicon M340 SCHNEIDER

BỘ LẬP TRÌNH PLC Modicon M340 SCHNEIDER

BỘ LẬP TRÌNH PLC TWIDO SCHNEIDER

BỘ LẬP TRÌNH PLC TWIDO SCHNEIDER