Switches Omron là dòng công tắc hành trình và công tắc loại thường mà công ty Ngân Anh Phát chúng tôi đang cung cấp
General-purpose Basic Switch Z Series

General-purpose Basic Switch Z Series

CÔNG TẮC KHÓA AN TOÀN LEUZE

CÔNG TẮC KHÓA AN TOÀN LEUZE

CÔNG TẮC AN TOÀN LEUZE

CÔNG TẮC AN TOÀN LEUZE

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH AZ7 Series PANASONIC

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH AZ7 Series PANASONIC

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH PANASONIC AZ8 Series

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH PANASONIC AZ8 Series

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH PANASONIC AZD Series

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH PANASONIC AZD Series

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH PANASONIC AZH Series

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH PANASONIC AZH Series

CÔNG TẮC TỪ PANASONIC AZC1 Series

CÔNG TẮC TỪ PANASONIC AZC1 Series

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH XC Series SCHNEIDER

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH XC Series SCHNEIDER

PHỤ KIỆN BỘ CHUYỂN ĐỔI TOSHIBA

PHỤ KIỆN BỘ CHUYỂN ĐỔI TOSHIBA

BỘ NGẮT CHÂN KHÔNG TOSHIBA

BỘ NGẮT CHÂN KHÔNG TOSHIBA

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH PANASONIC

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH PANASONIC

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH HONEYWELL

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH HONEYWELL

CÔNG TẮC XOAY CAM ALLEN BRADLEY

CÔNG TẮC XOAY CAM ALLEN BRADLEY

CONG TAC THUONG OMRON

CONG TAC THUONG OMRON

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH OMRON

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH OMRON