Nhà Sản xuất Omron Automation chuyên về các dòng cảm biến (sensor) các loại từ cảm biến tiệm cận cho đến cảm biến an toàn và rất nhiều chủng loại khác nhau tùy theo mục đích của người sử dụng
Oil Detection Sensor - RIKO Float Technology

Oil Detection Sensor - RIKO Float Technology

new
Rectangular Inductive Proximity Sensor RIKO RN04-NP

Rectangular Inductive Proximity Sensor RIKO RN04-NP

115.000đ
new
riko
sale
Loadcell Converter UNIPULSE LC240

Loadcell Converter UNIPULSE LC240

Loadcell Converter UNIPULSE LC400

Loadcell Converter UNIPULSE LC400

DC Amplifier UNIPULSE AM32AZ

DC Amplifier UNIPULSE AM32AZ

DC Amplifier UNIPULSE AM50D

DC Amplifier UNIPULSE AM50D

Loadcell UNIPULSE UNLRS

Loadcell UNIPULSE UNLRS

Loadcell UNIPULSE UNLS

Loadcell UNIPULSE UNLS

Loadcell UNIPULSE UNMR

Loadcell UNIPULSE UNMR

Compression Type Loadcell UNIPULSE UNBF

Compression Type Loadcell UNIPULSE UNBF

Loadcell UNIPULSE UNGS

Loadcell UNIPULSE UNGS

Loadcell UNIPULSE UNTCH

Loadcell UNIPULSE UNTCH

Tension/Compress Type Loadcell UNIPULSE

Tension/Compress Type Loadcell UNIPULSE

Tension Type Loadcell UNIPULSE RSCC

Tension Type Loadcell UNIPULSE RSCC

Loadcell UNIPULSE HLCB1

Loadcell UNIPULSE HLCB1

Loadcell UNIPULSE SB14

Loadcell UNIPULSE SB14

Loadcell UNIPULSE Z6FC3/Z6FD1

Loadcell UNIPULSE Z6FC3/Z6FD1

Loadcell UNIPULSE PW4M

Loadcell UNIPULSE PW4M

Loadcell UNIPULSE PW6C

Loadcell UNIPULSE PW6C

Loadcell UNIPULSE PW15AH

Loadcell UNIPULSE PW15AH