Ngân Anh Phát là nhà phân phối của Mitsubishi chuyên về các loại màn hình hmi, màn hình cảm ứng hmi, màn hình hiển thị. Đem lại chất lượng sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất
HMI WEINTEK XE Series

HMI WEINTEK XE Series

HMI WEINTEK iE Series

HMI WEINTEK iE Series

HMI WEINTEK iP Series

HMI WEINTEK iP Series

HMI WEINTEK iER Series

HMI WEINTEK iER Series

HMI WEINTEK eMT Series

HMI WEINTEK eMT Series

SIMATIC HMI KTP1200 Series

SIMATIC HMI KTP1200 Series

SIMATIC HMI KTP900 Basic

SIMATIC HMI KTP900 Basic

SIMATIC HMI KTP700 Basic

SIMATIC HMI KTP700 Basic

HMI PROFACE SP5000 Series

HMI PROFACE SP5000 Series

SIMATIC HMI KTP400 Basic

SIMATIC HMI KTP400 Basic

HMI PROFACE SP5000X Series

HMI PROFACE SP5000X Series

HMI PROFACE GP4000 Standard Series

HMI PROFACE GP4000 Standard Series

HMI PROFACE GP4000R Series

HMI PROFACE GP4000R Series

HMI PROFACE GP4000M Series

HMI PROFACE GP4000M Series

HMI PROFACE GP4000H Series

HMI PROFACE GP4000H Series

HMI PROFACE GP4100 Series

HMI PROFACE GP4100 Series

HMI DELTA DOP-110WS

HMI DELTA DOP-110WS

HMI DELTA DOP-107WV

HMI DELTA DOP-107WV

HMI DELTA DOP-103WQ

HMI DELTA DOP-103WQ

HMI DELTA DOP-107EV

HMI DELTA DOP-107EV