INDUCTION MOTORS

Động cơ điện cảm ứng (induction motor) từ các nhà sản xuất Sumitomo, Oriental,  Seasame, honto denki
Low-Voltage Three-Phase Induction Motors

Low-Voltage Three-Phase Induction Motors

Induction Motor 90W SUMITOMO

Induction Motor 90W SUMITOMO

Induction Motor 60W SUMITOMO

Induction Motor 60W SUMITOMO

Induction Motor 40W SUMITOMO

Induction Motor 40W SUMITOMO

Induction Motor 25W SUMITOMO

Induction Motor 25W SUMITOMO

Induction Motor 15W SUMITOMO

Induction Motor 15W SUMITOMO

Induction Motors 6W SUMITOMO

Induction Motors 6W SUMITOMO

new
ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG SESAME

ĐỘNG CƠ ĐIỆN CẢM ỨNG SESAME