các loại phụ kiện túi đồ nghề , thước dây , bút thử điện , của nhà sản xuất Fujiya xuất xứ Nhật Bản
TOHNICHI TDT3-G Torque Screwdriver Tester

TOHNICHI TDT3-G Torque Screwdriver Tester

Tool Box Hozan B-56-B

Tool Box Hozan B-56-B

Tool Bag Hozan B-712

Tool Bag Hozan B-712

Tool Set Tone 700SD

Tool Set Tone 700SD

Tool Box Trusco TTB-901

Tool Box Trusco TTB-901

Aluminum Case Trusco

Aluminum Case Trusco

Tool Box Trusco TFP Series

Tool Box Trusco TFP Series

Parts Box Densan

Parts Box Densan

Tool Set Super Tool S6500N

Tool Set Super Tool S6500N

Shock Absorbing Foam Hozan

Shock Absorbing Foam Hozan

Parts Box Trusco

Parts Box Trusco

Stainless Steel Tool Box Trusco

Stainless Steel Tool Box Trusco

Protector Tool Case Trusco TAK Series

Protector Tool Case Trusco TAK Series

Tool Set Tone TSH430

Tool Set Tone TSH430

Pin Vise Hozan K-502

Pin Vise Hozan K-502

Pin Vise Hozan K-501

Pin Vise Hozan K-501

KEO KY THUAT DIEN FUJIYA FM04-180N

KEO KY THUAT DIEN FUJIYA FM04-180N

TUI DUNG DO NGHE FUJIYA MAU XAM

TUI DUNG DO NGHE FUJIYA MAU XAM

TUI DUNG DO NGHE FUJIYA MAU XANH

TUI DUNG DO NGHE FUJIYA MAU XANH

TUI DUNG DO NGHE FUJIYA MAU NAU

TUI DUNG DO NGHE FUJIYA MAU NAU