Các dòng động cơ bước chính hãng từ các nhà sản xuất như Oriental, Sumitomo, Seasame, Nissei, Honto Denki..xuất xứ từ Japan, Taiwan, Korea
Stepper Motor Nema 14 14H2M -35mm

Stepper Motor Nema 14 14H2M -35mm

instock
Stepper Motor 5 Phase 34H5B Series

Stepper Motor 5 Phase 34H5B Series

new
Stepper Motor 5 Phase - Nema 24 - 24H5A

Stepper Motor 5 Phase - Nema 24 - 24H5A

Stepper Motor Nema 16 - 5 Phase

Stepper Motor Nema 16 - 5 Phase

Stepper Motor Nema 43 - 110mm

Stepper Motor Nema 43 - 110mm

Nema14 - 14H2A - 2-Phase Stepper Motors -35mm

Nema14 - 14H2A - 2-Phase Stepper Motors -35mm

Stepper Motor Nema 34 - 34H3A - 86mm

Stepper Motor Nema 34 - 34H3A - 86mm

11H2A Stepper Motor - 28mm

11H2A Stepper Motor - 28mm

Stepper Motors 3 Phase - 24H3A - 60mm

Stepper Motors 3 Phase - 24H3A - 60mm

Stepper Motors Nema 23 - 23H3A - 57mm

Stepper Motors Nema 23 - 23H3A - 57mm

Stepper Motors Nema 17 - 17H3A - 42mm - 3 Phase

Stepper Motors Nema 17 - 17H3A - 42mm - 3 Phase

Nema 8 - 8H2A - Miniature Stepper Motors -20mm

Nema 8 - 8H2A - Miniature Stepper Motors -20mm

5-Phase Stepper Motors

5-Phase Stepper Motors

MOTOR BƯỚC PK SERIES - 0.36° ORIENTAL

MOTOR BƯỚC PK SERIES - 0.36° ORIENTAL

MOTOR BƯỚC PK SERIES - 0.72° ORIENTAL

MOTOR BƯỚC PK SERIES - 0.72° ORIENTAL

MOTOR BƯỚC PK SERIES - 0.9° ORIENTAL

MOTOR BƯỚC PK SERIES - 0.9° ORIENTAL