Kính hiển vy tiêu chuẩn (Stereo Microscopes) từ nhà sản xuất Carton xuất xứ Japan được Ngân Anh Phát phân phối và cung cấp tại thị trường Việt Nam
KÍNH LÚP ĐỌC SÁCH CARTON

KÍNH LÚP ĐỌC SÁCH CARTON

KÍNH LÚP PHÓNG ĐẠI CARTON

KÍNH LÚP PHÓNG ĐẠI CARTON

KÍNH HIỂN VI LUYỆN KIM CARTON CIMT-1

KÍNH HIỂN VI LUYỆN KIM CARTON CIMT-1

KÍNH HIỂN VI 1 MẮT CARTON NNL-745P

KÍNH HIỂN VI 1 MẮT CARTON NNL-745P

KÍNH HIỂN VI CÔNG NGHIỆP CARTON MVS SERIES

KÍNH HIỂN VI CÔNG NGHIỆP CARTON MVS SERIES

KÍNH HIỂN VI CARTON DSZT-70 SERIES

KÍNH HIỂN VI CARTON DSZT-70 SERIES

KÍNH HIỂN VI CARTON LOẠI ỐNG NHÒM

KÍNH HIỂN VI CARTON LOẠI ỐNG NHÒM

KÍNH HIỂN VI DSZ-70 SERIES CARTON

KÍNH HIỂN VI DSZ-70 SERIES CARTON

KÍNH HIỂN VI CARTON SPZV-50 SERIES

KÍNH HIỂN VI CARTON SPZV-50 SERIES

KÍNH HIỂN VI LOẠI ỐNG NHÒM CARTON SPZT-50 SERIES

KÍNH HIỂN VI LOẠI ỐNG NHÒM CARTON SPZT-50 SERIES

KÍNH HIỂN VI CARTON SPZ-50 SERIES

KÍNH HIỂN VI CARTON SPZ-50 SERIES