Dòng cảm biến của nhà sản xuất CHANTO CHELIC SMC là một trong những hãng lớn nhất trong ngành công nghiệp. Các sản phẩm đó gồm cảm biến, cảm biến lưu luonjg, cảm biến xy lanh, cảm biến áp suất... và các sản phẩm khác
CẢM BIẾN ÁP SUẤT CKD

CẢM BIẾN ÁP SUẤT CKD

CẢM BIẾN ÁP SUẤT KHÍ NÉN CKD

CẢM BIẾN ÁP SUẤT KHÍ NÉN CKD

BỘ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG CKD

BỘ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG CKD

CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG CKD

CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG CKD

CẢM BIẾN XY LANH KCC

CẢM BIẾN XY LANH KCC

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH LƯU LƯỢNG KCC

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH LƯU LƯỢNG KCC

CẢM BIẾN ÁP SUẤT KHÍ NÉN KCC

CẢM BIẾN ÁP SUẤT KHÍ NÉN KCC

CẢM BIẾN ÁP SUẤT KỸ THUẬT SỐ KCC

CẢM BIẾN ÁP SUẤT KỸ THUẬT SỐ KCC

CẢM BIẾN XY LANH KHÍ NÉN TPC

CẢM BIẾN XY LANH KHÍ NÉN TPC

CẢM BIẾN ÁP SUẤT TPC

CẢM BIẾN ÁP SUẤT TPC

CẢM BIẾN ÁP SUẤT TPC

CẢM BIẾN ÁP SUẤT TPC

CẢM BIẾN ÁP SUẤT CHÂN KHÔNG TPC

CẢM BIẾN ÁP SUẤT CHÂN KHÔNG TPC

CẢM BIẾN ÁP LỰC BURKERT

CẢM BIẾN ÁP LỰC BURKERT

CẢM BIẾN DÒNG CHẠY BURKERT

CẢM BIẾN DÒNG CHẠY BURKERT

CẢM BIẾN ĐỘ pH BURKERT

CẢM BIẾN ĐỘ pH BURKERT

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ BURKERT

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ BURKERT

CẢM BIẾN ĐIỆN DUNG

CẢM BIẾN ĐIỆN DUNG

CẢM BIẾN ÁP SUẤT KĨ THUẬT SỐ KOGANEI

CẢM BIẾN ÁP SUẤT KĨ THUẬT SỐ KOGANEI

CẢM BIẾN ÁP SUẤT ĐIỆN TỬ KOGANEI

CẢM BIẾN ÁP SUẤT ĐIỆN TỬ KOGANEI

CẢM BIẾN XI LANH CHELIC

CẢM BIẾN XI LANH CHELIC